skip to Main Content

Metiss Bewindvoering, Mentorschap en Curatele

Financiële problemen, stress, ziekte of ondercuratelestelling; in het leven kunt u door omstandigheden voor grote uitdagingen komen te staan. Metiss Bewindvoering, Mentorschap en Curatele helpt u bij het goed ordenen van uw geld- en zorgzaken. Door het beheren van uw financiën, het onderhouden van contacten met organisaties en (zorg)instellingen en het bieden van gericht advies brengen we rust en stabiliteit in uw leven. Dat doen we op persoonlijke, betrokken wijze, waarbij uw belangen in elke situatie vooropstaan.

Geldzorgen beperken u in uw dagelijkse doen en laten en zijn van grote invloed op uw sociale betrokkenheid. Als u niet langer zelf in staat bent uw financiële belangen en verplichtingen na te komen, bieden wij de rust en stabiliteit die u nodig heeft om uw leven opnieuw op te bouwen. We kiezen voor een persoonlijke, betrokken aanpak. Een stukje bescherming, ondersteuning en coaching. Betrouwbaar, transparant en deskundig financieel beheer. Krijg weer grip op uw financiële situatie en uw leven. Metiss Bewindvoering, voor elkaar.

Bewindvoering

Breng uw financiële situatie weer onder controle. Samen met Metiss Bewindvoering werkt u intensief samen aan budgetbeheer en wordt u geholpen bij het maken van de juiste keuzes op financieel vlak. Van het betalen van rekeningen en financiële coaching tot communicatie met schuldeisers; wij investeren in uw geldzaken.

Mentorschap

Bent u op zoek naar een coach of een mentor die u kan helpen bij het op orde brengen van uw huishouding en zorgplan? Metiss Bewindvoering, Mentorschap en Curatele neemt u graag bij de hand. Onze ervaren en betrokken mentoren stellen op basis van uw situatie een persoonlijk plan op en ondersteunen bij het voorkomen, beheersen en oplossen van verzorgingsproblemen.

Curatele

Op het moment dat u niet (meer) in staat bent om voor uzelf, uw inkomsten en uitgaven te zorgen, kan een rechter beslissen u onder curatele te stellen. Metiss Bewindvoering, Mentorschap en Curatele is aangesloten bij branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), en is door de rechtbank bevoegd tot het uitvoeren van mentorschap en curatele. In een kwetsbare situatie nemen wij de regie over uw leven in handen.

Rekeningen

Overzicht in uw rekeningen en bemiddeling met schuldeisers om zo stabiliteit te creëren.

Budgetteren

Een budgetplan opstellen voor een stabiel uitgavenpatroon en schuldaflossing

OnView

Altijd en overal online inzicht in uw persoonlijke gegevens en financiële situatie

Sparen

Opbouwen van buffers voor financiële tegenvallers en het creëren van eigen vermogen

Back To Top